OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: – zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego…

Sułoszowa, dnia 09.07. 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

–   zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wola Kalinowska podjętego Uchwałą nr XIII/72/07 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 7 listopada 2007 r.

–   zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wielmoża podjętego Uchwałą nr XXXI/210/05 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 7 lipca 2005 r.

–   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwie Sułoszowa I przy ul. Wielmoskiej

–   zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Sułoszowa I dla działki 1045 podjętego uchwałą nr IX/48/07 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 czerwca 2007 r.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz uchwał:

–    nr XXIX/242/2017 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wola Kalinowska podjętego Uchwałą nr XIII/72/07 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 7 listopada 2007 r.,

–   nr XXIX/243/2017 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wielmoża podjętego Uchwałą nr XXXI/210/05 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 7 lipca 2005 r., zmienioną uchwałą nr XXXV/296/2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 2 lutego 2018 r.,

–   XXXV/295/2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sułoszowa I przy ul. Wielmoskiej,

–   IV/35/2019 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Sułoszowa I dla działki 1045 podjętego uchwałą nr IX/48/07 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 czerwca 2007 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 17.07. 2020 r. do 18.08. 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32‑045 Sułoszowaw godzinach pracy urzędu.

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ