Nowy wniosek o wpis do ewidencji producentów w ARiMR

W związku z wejściem w życie Zarządzenia nr 134/2019 Prezesa ARiMR z dnia 16 października 2019 w załącznikach do pobrania nowy wzór Wniosku o wpis do ewidencji producentów.