Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 7 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy Sułoszowa.

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że nadzwyczajna sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 7 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 17 00 w Urzędzie Gminy Sułoszowa pokój nr 3 /sala obrad/.

 

 

Proponuję następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Interpelacje radnych.
  4. Uchwała w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Sułoszowa.
  5. Odpowiedzi na interpelacje.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie sesji.

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Sułoszowa

Tomasz Pasek

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ