Nabór- Podinspektor ds. podatków i opłat w Urzędzie Gminy Sułoszowa

        ZARZĄDZENIE Nr 6/2024 Wójta Gminy Sułoszowa z dnia 19 stycznia 2024 r.

w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko: Podinspektor ds. podatków i opłat w Urzędzie Gminy Sułoszowa.

Na podstawie  art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 (t. j. Dz.U. z 2023 poz. 40 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
 o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 530) zarządzam, co  następuje:

§ 1

Ogłaszam nabór na stanowisko  Podinspektor ds. podatków i opłat  w Urzędzie Gminy  Sułoszowa,  ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa.

§ 2

 Ogłoszenia o naborze stanowi  Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Ogłoszenie o naborze zamieszcza się:

  1. w Biuletynu  Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Sułoszowa,
  2. na stronie internetowej Urzędu Gminy Sułoszowa,
  3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sułoszowa 32-045 Sułoszowa ul. Krakowska 139,

§ 4

Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Sułoszowa odrębnym zarządzeniem.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

Zarządzenie nr 6.2024

Załącznik do Zarządzenia nr.6.2024

Kwestionariusz osobowy dot. zatrudnienia

Oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem

Oswiadczenie-o-zdolnosci-do-czynnosci-prawnych-oraz-korzystania-z-pelni-praw-publicznych

Oswiadczenie-dotyczace-ochrony-danych-osobowych-Gmina-Suloszowa

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ