Nabór do służby przygotowawczej

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
W KRAKOWIE

P R O W A D Z I   N A B Ó R

DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W KORPUSIE OSOBOWYM

SZEREGOWYCH

ODBYCIE SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ UMOŻLIWIA UBIEGANIE SIĘ O POWOŁANIE DO:

ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

SŁUŻBY w WOJSKACH OBRONY TERYTORIALNEJ

oraz w NARODOWYCH SIŁACH REZERWOWYCH

SŁUŻBĘ PRZYGOTOWAWCZĄ MOGĄ PEŁNIĆ OCHOTNICY NA ICH WNIOSEK ZŁOŻONY W WOJSKOWEJ KOMENDZIE UZUPEŁNIEŃ POSIADAJĄCY UREGULOWANY STOSUNEK DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ
(BEZ ODBYTEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ).

DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ MOŻE BYĆ POWOŁANA OSOBA:

NIEKARANA ZA PRZESTĘPSTWO UMYŚLNE

POSIADAJĄCA OBYWATELSTWO POLSKIE

JEST ZDOLNA FIZYCZNIE I PSYCHICZNIE DO PEŁNIENIA CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

UKOŃCZYŁA 18 LAT

TERMIN POWOŁANIA DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W 2018 ROKU

KORPUS SZEREGOWYCH

– od 4 września do 21 grudnia –

– od 25 września do 21 grudnia –

W CZASIE SZKOLENIA ŻOŁNIERZE SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ OTRZYMUJĄ WYNAGRODZENIE :

(brutto)

SZEREGOWYCH – 960 zł

Z A P R A S Z A M Y

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SŁUŻBĄ WOJSKOWĄ

DO WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W KRAKOWIE PRZY UL. RYDLA 19

Szczegółowe informacje, dotyczące powołania do służby przygotowawczej, można uzyskać dzwoniąc
do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Krakowie przy ul. Rydla 19, tel. : 261-13-48-03 lub 261- 13- 74- 41.

Strona internetowa WKU w Krakowie: http://www.krakow.wku.wp.mil.pl

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ