Nabór deklaracji o wymianę pieców węglowych na gazowe, biomasę lub węglowe V generacji

Nabór deklaracji o wymianę pieców węglowych na gazowe, biomasę lub węglowe V generacji

Gmina Sułoszowa przygotowuje się do złożenia wniosków o pozyskanie dofinansowania ze środków UE w ramach Subregionalnego Programu Rozwoju na lata 2014-2020 do dwóch konkursów:

• Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych: nowe kotły na biomasę i paliwa gazowe
• Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych: nowe kotły na paliwa stałe

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani przystąpieniem do ww. projektów jako odbiorcy ostateczni tj. gospodarstwo domowe objęte dotacjami  na wymianę źródła ciepła (starych kotłów/pieców) prosimy o wypełnienie załączonej deklaracji przystąpienia do projektu.

Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie ograniczone kwotą 350zł/kW mocy nowego kotła, lecz nie więcej niż 8 000 PLN, a w przypadku konieczności poniesienia kosztów dodatkowej instalacji niezbędnej do funkcjonowania urządzenia istnieje możliwość zwiększenia limitu środków dofinansowania.

Dofinansowanie do modernizacji instalacji centralnego ogrzewania będzie ograniczone kwotą 80zł/m2 powierzchni ogrzewanej budynku, lecz nie więcej niż:

6 000 PLN, w przypadku Poddziałania 4.4.2
1 000 PLN, w przypadku Poddziałania 4.4.3

Uzyskanie dotacji przez gospodarstwo domowe uwarunkowane będzie:

– podpisaniem umowy z Gminą Sułoszowa o przystąpieniu do projektu,
– poddaniem budynku ocenie energetycznej przed realizacją projektu – ocena przeprowadzana będzie przez audytora wyznaczonego przez Urząd Marszałkowski i na zlecenie urzędu,
– wykonaniem dodatkowej modernizacji energetycznej budynku ze środków własnych – tylko jeśli potrzebę taką określi przeprowadzona przez audytora ocena energetyczna budynku – np. wymiana okien, docieplenie ścian – w terminie nie dłuższym niż 24 miesiące od podpisania umowy o wymianę pieca,
– zmniejszeniem emisji CO2 co najmniej o 30% w odniesieniu do istniejącej instalacji grzewczej oraz zdemontowaniem i utylizacją starego kotła/pieca.

Obowiązki mieszkańca dla potrzeb rozliczenia dofinansowania oraz z okresie trwałości:

– Przedłożenie protokołu likwidacji i złomowania starego kotła.

Deklaracje przystąpienia do projektu dostępne są na stronie urzędu i w sekretariacie.

 

Wypełnione deklaracje należy złożyć do dnia 9.12.2016 r w pokoju nr 23 Urzędu Gminy.

 

W przypadku wpływu większej liczby deklaracji niż dostępnych miejsc odbędzie się losowanie w dniu 12 grudnia 2016 o godzinie 16 w Urzędzie Gminy pokój nr 3.

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ