MAŁOPOLSCY TERYTORIALSI ZŁOŻĄ HISTORYCZNĄ PRZYSIĘGĘ

W niedzielę 14 października o godzinie 11:00 90 żołnierzy – ochotników
11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11MBOT) złoży na terenie Jednostki Wojskowej w Rząsce przysięgę wojskową. Będzie to pierwsza uroczystość złożenia przysięgi wojskowej w formowanej od stycznia 2018 r. Brygadzie.

Uroczystość w Rząsce powinna zainteresować wszystkich pasjonatów sił zbrojnych i militariów, którzy będą mogli zapoznać się z najnowszym uzbrojeniem
i sprzętem wojskowym, prezentowanym na stoisku Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A., obejrzeć wyjątkowy pokaz musztry paradnej, a także osobiście porozmawiać
z żołnierzami.

Przysięga wojskowa jest jednym z najważniejszych i najbardziej wzruszających wydarzeń w życiu każdego żołnierza. W Wojskach Obrony Terytorialnej żołnierski obowiązek służby Rzeczypospolitej łączy się z obowiązkiem stania na straży bezpieczeństwa swojej Małej Ojczyzny, chronienia i wspierania ludzi, wśród których się żyje, których się zna. Do tego wyjątkowego dnia żołnierze przygotowują się
w czasie intensywnego szkolenia podstawowego, zwanego popularnie „szesnastką”.

Szesnastodniowe szkolenie podstawowe ma za zadanie wdrożenie ochotników, którzy dotychczas nie pełnili czynnej służby wojskowej, do służby w piątym rodzaju Sił Zbrojnych. Wszyscy uczestnicy muszą opanować szereg umiejętności praktycznych, gdyż ćwiczenia obejmują m.in. podstawy taktyki lekkiej piechoty, topografię, przetrwanie na polu walki, obsługę broni i sprzętu wojskowego, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Żołnierze szkoleni są z użyciem najnowocześniejszego sprzętu, w tym karabinków MSBS Grot. Przed przysięgą czeka ich jeszcze spore wyzwanie – tzw. pętla taktyczna, czyli sprawdzian z zakresu wszystkich nabytych umiejętności.

Trwająca od 29 września do 14 października „szesnastka” to pierwsze,
ale nie ostatnie w tym roku szkolenie podstawowe ochotników do Terytorialnej Służby Wojskowej w 11MBOT. Kolejne zaplanowano w terminach 17 listopada – 2 grudnia oraz 1 – 16 grudnia. Jednocześnie z podstawowymi prowadzone są szkolenia wyrównawcze dla osób, które już wcześniej służyły w wojsku – najbliższe planowane są w terminach 7 – 14 października, 24 listopada – 1 grudnia oraz 9 – 16 grudnia.
W każdym miesiącu odbywają się również szkolenia rotacyjne Terytorialsów,
którzy ukończyli kurs podstawowy bądź wyrównawczy. Łącznie w tym roku planowane jest powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej w 11MBOT około 500 żołnierzy,
a liczba osób zainteresowanych służbą oscyluje wokół tysiąca. Docelowo Brygada ma liczyć około 3000 żołnierzy.

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) to piąty rodzaj Sił Zbrojnych RP (obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych). Terytorialną Służbę Wojskową pełni łącznie we wszystkich brygadach ponad
14 tysięcy żołnierzy. W naszym regionie od stycznia 2018 r. formowana jest
11 Małopolska Brygady Obrony Terytorialnej, która będzie pełnić swoje zadania
w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Terytorialsi mają stanowić wsparcie dla społeczności lokalnej w obliczu zagrożeń niemilitarnych, takich jak katastrofy i klęski żywiołowe. Na wypadek wojny jednostka przeznaczona jest do prowadzenia działań taktycznych samodzielnie lub we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi w swoim Stałym Rejonie Odpowiedzialności.

Oficer prasowy

11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej

mjr Bartosz KUBAL

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ