Lokalna kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej  „Przemocy domowej STOP”

Zespół Interdyscyplinarny w Sułoszowej oraz  Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej w Sułoszowej organizują w okresie  4 do 20 grudnia 2023r. lokalną  kampanię społeczną na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej  „Przemocy domowej STOP”.

Celem kampanii jest przeciwdziałanie przemocy domowej i ograniczenie jej skutków m. in. poprzez:

  • podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy domowej,
  • upowszechnianie informacji w zakresie możliwości oraz form pomocy i wsparcia dla osób doznających przemocy domowej,

Kampania adresowana jest do osób, borykających się z problemem przemocy domowej, osób zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej lub przeżywających trudności związane z uzależnieniem od alkoholu (lub narkotyków) członka rodziny, konflikty małżeńskie, rodzinne czy trudności wychowawcze.

W ramach kampanii zaplanowano następujące działania:

  • przygotowanie i rozpowszechnienie ulotek i materiałów dotyczących przemocy domowej oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia dla osób doznających przemocy  domowej ,
  • tydzień profilaktyki.

Podczas tygodnia  profilaktyki w okresie od  4  do  8 grudnia 2023r.  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułoszowej  dyżury pełnić będą:

  • funkcjonariusz Policji,
  • członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej  w Sułoszowej,
  • kuratorzy zawodowi,
  • pielęgniarka środowiskowa,
  • pedagog szkolny.

Dyżury specjalistów odbywać się będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 

Sułoszowa, ul. Krakowska 139, pok. nr 10

Możliwe jest wcześniejsze zarezerwowanie terminów u specjalistów. Prosimy o kontakt  pod numerem 12 3896028 wew. 7 i 8 lub osobiście w siedzibie GOPS w Sułoszowej, ul. Krakowska 139,  pokój nr 8.

Dyżury specjalistów:

1) 4 grudnia 2023r. ( poniedziałek)

–  od  10:00   do  12:00  – Pedagog,

–  przedstawiciel  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

   –  od  15:00    do  17:00 – Pedagog

2)  5 grudnia 2023r. (wtorek)

–  od  9:00 do 11:00  – Kurator  I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń  w

                    sprawach  rodzinnych i nieletnich z Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

                          –  pielęgniarka środowiskowa

3)  6 grudnia 2023r. (środa)

–  od  9:00  do 11:00 – Kurator  z II Zespołu Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania

                    Orzeczeń  w sprawach Karnych  z Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

                                  –  Policjant / Dzielnicowy

–  od  12:00  do  14:00 – Psycholog

4) 7 grudnia 2023r. (czwartek)

–   od   9:30   do  11:30  –  Pracownik socjalny

–   od   11:30  do  14:00  –  Adwokat

5) 8 grudnia 2023r. (piątek)

–  od      9:00  do 11:00  – Pracownik socjalny