Kategoria: Wiadomości
Drukuj

Sułoszowa, dnia 14.05.2019r.

Urząd Gminy w Sułoszowej informuje iż na zaproszenie do składania ofert z dnia 29.04.2019r. w przedmiocie wykonania rozgraniczenia nieruchomości tj. części działek nr 1269/4 , nr 1269/3 z częścią przyległych działek nr 1267/2, nr 1267/5 oraz z działkami nr 1267/4 ( dotyczy punktu wspólnego z działkami nr 1267/5 i nr 1269/3) i nr 1646/2 ( dotyczy punktu wspólnego z działkami nr 1267/2 i nr 1269/4) położonych w obrębie Sułoszowa III Gmina Sułoszowa – złożone zostały 2 oferty.

Lp.

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena brutto w złotych

1.

DTM Projekt
Mirella Rawńska

Trąbki 435
32-020 Wieliczka

2 800 00

2.

USŁUGI GEODEZYJNE
inż. Krystyna Paszkiewicz- geodeta uprawniony

ul. Mackiewicza 25/39
31-214 Kraków

2 000,00


Wybrano ofertę :

Usługi geodezyjne
inż. Krystyna Paszkiewicz- geodeta uprawniony
ul. Mackiewicza 25/39
32-214 Kraków

Wójt Gminy
mgr inż. Stanisław Gorajczyk