Kategoria: Wiadomości
Drukuj

Sułoszowa , 26.04.2018r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury w Sułoszowej ul. Szkolna 5, 32-045 Sułoszowa

Informuję, że w wyniku przeprowadzenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrana została :

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania *

Magdalena Biełaś

Wielmoża

*W rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego

Uzasadnienie dokonanego wyboru :

Kandydatka spełniła wszystkie wymogi obligatoryjne określone w ogłoszeniu o naborze i osiągnęła wysoki poziom znajomości zagadnień podczas rozmowy badającej predyspozycje i umiejętności kandydata do realizacji zadań na stanowisku, na które aplikowała.

Wójt

mgr inż. Stanisław Gorajczyk

Załączniki:
Pobierz plik (skan20180426_13342547.pdf)skan20180426_13342547.pdf[ ]177 kB