Kategoria: Wiadomości
Drukuj

Sułoszowa, 16.03.2018 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dla propozycji cenowej pn.:

 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Modernizacja gospodarki osadem na oczyszczalni ścieków w Woli Kalinowskiej

Wybór oferty:

MARAWI S.C. Projekty budowlane Maria Raczko, Wiesław Raczko 
Kraków ul. Jaremy 3/13 
31-318 Kraków  

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie wymogów propozycji cenowej, najniższa cena dla zadania.

Oferty otrzymano od:

Nr oferty

Nazwa i adres firmy

Cena [zł]
brutto

1

MARAWI S.C. Projekty budowlane Maria Raczko, Wiesław Raczko 
Kraków ul. Jaremy 3/13 
31-318 Kraków  

11.070,00

W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.