Kategoria: Wiadomości
Drukuj

Numer sprawy: 271.WR.1.2018

Sułoszowa, 18.01.2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dla propozycji cenowej pn.:

Wykonanie aktualizacji operatów wodno-prawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodno-prawnych na pobór wód ze studni zlokalizowanych na terenie wsi Wielmoża gm. Sułoszowa.

Wybór oferty:

Zakład Usług Geologicznych MaKarGEO Karolina Lis-Nowak 
ul. Racławicka 7 
76-200 Słupsk

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie wymogów propozycji cenowej, najniższa cena dla zadania.

Oferty otrzymano od:

Nr oferty

Nazwa i adres firmy

Cena [zł]

brutto

1

WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.o. 
ul. Kościuszki 80 
42-595 Siemonia 

6.765,00

2

Środowisko Plus Kąkol i Pietrzak sp. j. 
ul. Kazimierza Wielkiego 7/5 
65-047 Zielona Góra 

6.137,70

3

Joanna Stalmach 
ul. Solidarności 12a 
32-400 Myślenice

3.075,00

4

Hydrogeotechnika Sp. z o.o. 
ul. Ściegiennego 262A 
25-116 Kielce 

14.760,00

5

OPTINO Mariusz Cybułka 
Osiedle Wojska Polskiego 6/15 
62-065 Grodzisk Wielkopolski  

3.813,00

6

Instytut Techniki Górniczej KOMAG 
ul. Pszczyńska 37 
44-101 Gliwice  

8.118,00

7

Ecotrail Agnieszka Wieczorek 
Krobielewko 45 
66-440 Skwierzyna

6.888,00

8

Echo Energy and Safety Sp. z o.o. 
ul. Działkowa 46/9 
05-804 Pruszków

6.550,48

9

Prohabitat Rafał Bodzioch
os. Mozarta 23/13 
31-232 Kraków

5.000,00

10

Gobio-Usługi Przyrodnicze Michał Mięsikowski 
ul. Bażyńskich 38/50 
87-100 Toruń

6.400,00

11

Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. 
ul. Owocowa 8 
40-158 Katowice 

18.450,00

12

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. 
ul. Hauke-Bosaka 3A 
25-214 Kielce

12.300,00

13

Zakład Usług Geologicznych MaKarGEO Karolina Lis-Nowak 
ul. Racławicka 7 
76-200 Słupsk

2.829,00

W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

Otrzymują:

  1. Adresat

  2. a/a