Kategoria: Wiadomości
Drukuj

Sułoszowa, dnia 31.08.2017 r.

GK.271.WR.11.2017

Zapytanie ofertowe

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
– podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy.

Przedmiot zapytania (nazwa):

Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodnika na drodze wojewódzkiej DW 773 w miejscowości Suloszowa