Kategoria: Wiadomości
Drukuj

Sułoszowa, dnia 16.08.2017 r.

GK.271.WR.10.2017

Zapytanie ofertowe

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
– podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy.

Przedmiot zapytania (nazwa):

Dostawa samojezdnej kosiarki spalinowej