Kategoria: Wiadomości
Drukuj

Nr sprawy: GK.271.WR.5.2017

Sułoszowa, 27.06.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dla zapytania ofertowego na zadanie pn.:

Remont Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułoszowej II