Kategoria: Wiadomości
Drukuj

Sułoszowa, dnia 08.01.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert

 

Zamawiający:

Gmina Sułoszowa
ul. Krakowska 139
32-045 Sułoszowa
tel./fax.: 123896028 wew. fax 29
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert w przedmiocie:

1. Przedmiot zamówienia:

wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości będących własnością Gminy Sułoszowa oraz osób fizycznych w następującym zakresie

Zadanie I - wykonanie rozgraniczenia nieruchomości tj. działki nr 1203/2 i część działki nr 1217/1, nr 1218/1, nr 1219 położonych w obrębie Sułoszowa I Gmina Sułoszowa.

Zadanie II - wykonanie rozgraniczenia nieruchomości tj. części działki nr 917 z częścią przyległych działek nr 916/1 i nr 916/2 ( na odcinku około 400m w terenie zabudowy i poza nim) oraz z częścią działki nr 1657 ( dotyczy punktu wspólnego z działkaminr 916/1,nr 916/2, nr 917) położonych w obrębie Sułoszowa III Gmina Sułoszowa.

Oczekiwany termin wykonania powyższych prac geodezyjnych 9 – m-cy od daty podpisania umowy.

Kryterium oceny ofert: cena oferty brutto – 100%

2. Sposób obliczania ceny: należy podać cenę za zrealizowanie poszczególnych zadań zamówienia z wyszczególnieniem ceny netto, podatku VAT oraz wartości brutto.

Zamawiający wybierze tych oferentów lub oferenta, który zaproponuje najkorzystniejszą

cenę.

3. Cena obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia.

4. Oferta Wykonawcy powinna obejmować:

  • nazwisko osoby prowadzącej realizację zamówienia,

  • okres związania ofertą - 14 dni od upływu terminu składania ofert,

  • czytelny podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty,

  • uprawnienia w zakresie wykonywania rozgraniczeń,

  • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

  • powinna być złożona w języku polskim,

  • inne wynikające z niniejszego zaproszenia informacje

5. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca

6. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu pok. Nr 25 lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Termin składania ofert: do 22.01.2020r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Sułoszowej).

7. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z P. Grzegorzem Żurkiem, pod numerem tel.: 12 3896028 wew. 22 lub e-mailem: gzurek@suloszowa.pl    

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki:
Pobierz plik (zapr. skł.ofert rozgr.-2020.doc)zapr. skł.ofert rozgr.-2020.doc[ ]97 kB