Kategoria: Wiadomości
Drukuj

Sułoszowa, dnia 22.11.2019r.

Urząd Gminy w Sułoszowej informuje iż na zaproszenie do składania ofert

z dnia 06.11.2019r. w przedmiocie wykonania rozgraniczenia nieruchomości tj. działki

nr 1927/2 z częścią przyległych działek nr 1303/8 i nr 1304/4 oraz z działkami

nr 1947/12 (dotyczy punktów wspólnych z działkami nr 1303/8, nr1927/2, nr 1304/4 ) nr 1927/1 (dotyczy punktów wspólnych z działkami nr 1303/8, nr 1303/7, nr 1927/2, nr 1304/1, nr 1304/4) płożonych w obrębie Sułoszowa I Gmina Sułoszowa - nie złożono ofert.

Wójt Gminy
mgr inż. Stanisław Gorajczyk