Przycisk.png

Szkody w uprawach - gradobicie 2020

Wójt Gminy Sułoszowa informuje, że w dniu 26 czerwiec 2020 r. powiadomił Wojewodę Małopolskiego o wystąpieniu na terenie gminy niekorzystnego…

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

podworko talentow nivea

baner system informacji przestrzennej

Projekt "e-Xtra kompetentna Sułoszowa - rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Sułoszowa.”

MapaGminy 01 n small

 

mikroporady

 

 

 

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas jej przeglądania. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz jednak we własnym zakresie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej decydujące o używaniu plików cookies.

Odwiedza nas 253 gości oraz 0 użytkowników.

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie ma przyjemność

poinformować Państwa, że dla mieszkańców Gminy Sułoszowa istnieje możliwość skorzystania z

darmowej pomocy prawnej adwokatów lub radców prawnych. Od stycznia 2019 roku na terenie

Powiatu Krakowskiego - na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej - działa bowiem 12

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, obejmujących

swoim zasięgiem 12 gmin powiatu. Są one finansowane z budżetu państwa.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1. poinformowanie osoby uprawnionej, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących

jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się

postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub

sądowoadministracyjnym lub

2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism

procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w

toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4. nieodpłatną mediacją (docelowo od 2020 roku)

5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie

pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy

prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu

sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku

finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie fizycznej,

która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed

uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa

pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej

nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności

gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia

świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach

oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie

wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo

obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw

mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa

obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych

powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie

nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa

się poza kolejnością.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem podanym do zapisów.

REJESTRACJA TELEFONICZNA: 576 058 217

(Od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30-17:00)

Na terenie Powiatu Krakowskiego punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego

poradnictwa obywatelskiego znajdują się w 12 miejscach, w których można się również rejestrować

pod wskazanymi numerami telefonów:

 • Czernichów, ul. Gminna 1, tel. 12 270 28 78,

 • Krzeszowice, Plac Kulczyckiego 1, tel. 12 252 08 43,

 • Luborzyca, Luborzyca 97, tel. 798 944 650,

 • Wielka Wieś, Szyce, Plac Wspólnoty 1, tel. 796 420 498,

 • Świątniki Górne, ul. Krakowska 2, tel. 12 256 31 16,

 • Skała, ul. Bohaterów Września 42, tel. 798 944 598,

 • Skawina, ul. Kopernika 13, tel. 798 944 754,

 • Słomniki, ul. Kościuszki 29, tel. 798 141 969,

 • Sułoszowa, Sułoszowa I 80, tel. 12 389 60 32,

 • Jerzmanowice, ul. Rajska 22, tel. 798 142 004,

 • Zabierzów, Rynek 1, tel. 12 283 07 11,

 • Kraków, Topolowa 48/2, tel. 576 058 217.

Zapraszamy mieszkańców Gminy Sułoszowa do korzystania z nieodpłatnego poradnictwa

prawnego.

Z wyrazami szacunku

Łukasz Giza, Adwokat

Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie

zakup-sredniego-samochodu-rat-gas-dla-osp-wielmoza-wartosc-inwest-96592000-finansowany_1.jpg

Tablica_informacyjna___remizy_2020.jpg

projekt kompetencje kluczem do sukcesu

projekt weze strazackie

projekt wsparcie przedszkolakow w gminie suloszowa mid

Zakup sredniego samochodu ratowniczo tablica na strone internetowa

Tablica informacyjna Malopolskie Remizy 2019 OSP Wielmoza

wfosigw suloszowa ver 2 small

piekna malopolska wies