Kategoria: Wiadomości
Drukuj
 

Fundacja PROAKTYWNI prowadzi nabór do V edycji projektu pn. „P jak Pracuj!” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt kierowany jest do:


-osoby w wieku  30 lat i więcej;
-osoby zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie:  miasta Krakowa lub powiatu: krakowskiego;
-osoby pozostające  bez pracy (bezrobotne/bierne zawodowo);
-osoby należące  co najmniej do jednej z poniższych grup:

1.osoby powyżej 50. roku życia,
2.osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 1 roku),
3.osoby z niepełnosprawnościami,
4.osoby z wykształceniem maksymalnie średnim,
5.kobiety,

W załączniku ulotka oraz treść ogłoszenia.