podworko talentow nivea

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

baner system informacji przestrzennej

Projekt "e-Xtra kompetentna Sułoszowa - rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Sułoszowa.”

plakat wyborczy MIR 2019

baner pociag do kariery

MapaGminy 01 n small

 

mikroporady

czyste powietrze1 8576

 

PGNiG 300x260 v2

 

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas jej przeglądania. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz jednak we własnym zakresie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej decydujące o używaniu plików cookies.

Odwiedza nas 304 gości oraz 0 użytkowników.

Sułoszowa, 20.02.2020 r. 

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 6 marca 2020 r. (piatek) o godz. 9 00 w lokalu Urzędu Gminy w Sułoszowej /pok. nr 3/.

Proponuję następujący porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Uchwała w sprawie zasad dofinansowania kształcenia nauczycieli.
 6. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym dz. 721/3 o pow. 294 m2 położonej w obrębie Sułoszowa II.
 7. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sułoszowa.
 8. Uchwała w sprawie Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 9. Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sułoszowa.
 10. Uchwała w sprawie przedłużenia  umowy z Firmą GIGA.
 11. Drogownictwo. Omówienie stanu dróg i planowanego ich rozwoju.
 12. Omówienie funkcjonowania SP ZOZ.
 13. Odpowiedzi na interpelacje.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie sesji                      

Przewodniczący Rady Gminy Sułoszowa
Adam Goraj                                      

 

 

 

 

Nagrody przyznawane są osobom fizycznym za osiągnięcia w działalności kulturalnej i sportowej oraz organizacjom pozarządowym.

Nabór wniosków trwa do 6 marca 2020 r.

Więcej informacji na stronie

https://powiat.krakow.pl/2020/02/nabor-wnioskow-o-przyznanie-nagrod-powiatu-i-starosty-krakowskiego/

https://www.facebook.com/PowiatKRA/

I TY zabezpiecz swoje gospodarstwo przed susza

ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację

Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020,  może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy wstecz od momentu złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Co istotne, przyznanie pomocy nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Nie trzeba również wykazywać wzrostu wartości dodanej brutto.

Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje.

Załączniki:
Pobierz plik (Nawadnianie 2020.docx)Nawadnianie 2020.docx[ ]61 kB

10 lutego 2020 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej: SSL). Projektowany dokument – (SSL), który Państwu przedkładamy, jest efektem pierwszego etapu prac planistycznych, mających na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Opracowywany dokument będzie stanowił podstawę dla dalszych prac studialno-projektowych, zmierzających do realizacji ww. przedsięwzięć.

Wszystkie osoby zainteresowane zgłoszeniem swoich uwag do projektu ww. dokumentu, mogą wziąć udział w konsultacjach zgodnie z treścią obwieszczenia, do 10 marca 2020 r. włącznie.

Wszelkie istotne informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej: konsultacje.cpk.pl

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

 

Sułoszowa, dnia 13.02.2020 r.

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUŁOSZOWA

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA WIELMOŻA

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz.1945 z późn. zm.), Uchwały Nr VI/61/2019 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 marca 2019 r w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wielmoża, podjętego uchwałą Nr XXXI/210/05 Rady Gminy w Sułoszowej z dnia 7 lipca 2005 r.
dla części działek nr ewid. 6, 8/1, 8/4 (k. m 3-11) położonych w Wielmoży

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wielmoża dla części działek nr ewid. 6, 8/1, 8/4 (k. m 3-11)


które odbędzie się
w dniach od 23 lutego do 16 marca 2020 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa: ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa
w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się 28 lutego 2020 r. o godzinie 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa

europejski fundusz spoleczny logo

Sułoszowa, dnia 12.02.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

na dostarczenie wyposażenia łazienki do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wielmoży w ramach projektu „Wsparcie przedszkolaków w Gminie Sułoszowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Załączniki:
Pobierz plik (formularz cenowy.xls)formularz cenowy.xls[ ]26 kB
Pobierz plik (formularz ofertowy.doc)formularz ofertowy.doc[ ]37 kB
Pobierz plik (umowa.doc)umowa.doc[ ]56 kB
Pobierz plik (zapytanie ofertowe lazienka.doc)zapytanie ofertowe lazienka.doc[ ]81 kB

plakat spis rolny 2020

Trwają przygotowania do Powszechnego Spisu Rolnego (PSR 2020), który odbędzie się w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r. Spisem objęte zostaną gospodarstwa rolne osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne), osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.

Użytkownicy gospodarstw rolnych będą mogli udzielić informacji w formie:

 • samospisu na stronie internetowej GUS,

 • wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza telefonicznego,

 • wywiadu bezpośredniego przeprowadzanego przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

W terminie od 1 do 30 kwietnia 2020 r. na terenie 16 gmin w całej Polsce odbędzie się spis próbny. W województwie małopolskim odbędzie się on w gminie Jabłonka. Będzie to sprawdzian przed najbliższym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań (NSP2021), który zostanie przeprowadzony w całej Polsce od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.

Informacji dotyczących realizacji spisów powszechnych w województwie małopolskim udziela Wojewódzkie Biuro Spisowe w Urzędzie Statystycznym w Krakowie:

+48 12 36 10 116
+48 12 42 02 050
+48 538 813 471

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie Oddział w Krakowie informuje, że w związku ze zmianą regulacji prawnych w zakresie zdrowia roślin, wszystkie podmioty (dotyczy m. in. producentów ziemniaka, sadzonek roślin) wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, będą musiały zaktualizować swoje dane do dnia 14 marca 2020 roku. W przeciwnym przypadku osoby, które nie dopełnią tego obowiązku, zostaną wykreślone z rejestru.

W związku z powyższym zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniach 18-19.02.2020 rok sala obrad Urząd Gminy Sułoszowa w godz. od 9-tej do 13-tej podczas którego będzie można m. in. wypełnić wniosek o aktualizację danych.

Prosimy uprzejmie o przygotowanie danych dotyczących numerów działek rolnych użytkowanych do uprawy. Będzie to wymagane podczas wypełniania wniosków o aktualizację.

Piotr Gędłek
Kierownik Oddziału

zapraszamy do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Okno” oraz XXVIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Marka Hłaski. Szczegóły w załącznikach.

Zakup sredniego samochodu ratowniczo tablica na strone internetowa

Tablica informacyjna Malopolskie Remizy 2019 OSP Wielmoza

wfosigw suloszowa ver 2 small

piekna malopolska wies