Kategoria: Uncategorised
Drukuj

znaki strona www

Projekt dofinansowany z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Tytuł projektu:Remont drogi gminnej nr 601308K na odcinku I - w km od 0+000,00 do km 0+082,20,  na odcinku II - w km od 0+082,20 do km 0+835,20, na odcinku III - w km od 0+835,20 do km 1+707,55 w miejscowości Wielmoża, Gmina Sułoszowa

Umowa o dofinansowanie nr: WR-VI.807.5.100.2021.ALo z dn. 09.07.2021 r.

Wartość projektu: 427 890,00 PLN

Wartość dofinansowania: 256 734,00 PLN (60,00% kosztów kwalifikowanych)

Okres realizacji Projektu wynosi:

 

Cele projektu oraz planowane efekty:


Tytuł projektu:Remont drogi gminnej nr 601984K na odcinku I - w km od 0+000,00 do 0+760,00, na odcinku II - w km od 0+760,00 do 1+ 670,70 w miejscowości Wielmoża, Gmina Sułoszowa

Umowa o dofinansowanie nr: WR-VI.807.5.150.2021.ALo z dn. 09.07.2021 r.

Wartość projektu: 394 848,56 PLN

Wartość dofinansowania: 236 909,00 PLN (59,99997% kosztów kwalifikowanych)

Okres realizacji Projektu wynosi:

 

Cele projektu oraz planowane efekty: