Kategoria: Wiadomości
Drukuj

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Sułoszowa iż od 4 marca przyjmowane będą wnioski na wymianę źródeł ciepła w Gminnym Programie. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności wpływu do urzędu do momentu wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten rok. W budżecie zabezpieczona został kwota 100 tys. zł która pozwala na wymianę 50 źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Sułoszowa. Dofinansowanie przewidziane jest w wysokości do 30% łącznej wysokości poniesionych kosztów kwalifikowanych inwestycji, nie więcej jednak niż 2000,00 zł. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do zapoznania się z regulaminem Programu i składaniu wniosków o udzielenie dotacji w urzędzie Gminy. Wszystkie dokumenty i wniosek o dotacje dostępne są na stronie urzędu a także w Urzędzie Gminy.