KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2024 r.

Rozpoczyna się kolejny etap prac nad projektem Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
na 2024 rok. Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag w terminie od 25 lipca 2023 r.
do dnia 16 sierpnia 2023 r.
Konsultacje przeprowadza się w formie zgłoszenia propozycji, uwag i opinii przez podmioty o których
mowa powyżej, poprzez:
1) przesłanie uwag lub opinii na adres: Urząd Gminy w Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32- 045
Sułoszowa,
2) przesłanie uwag lub opinii na adres e
mailowy: ,
3) złożenie uwag lub opinii na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Sułoszowej w godzinach jego pracy,
tj.: poniedziałek od 9:15 do 17:15, wtorek piątek od 7:30 do 15:30.

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ