KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2023 ROK

Rozpoczyna się kolejny etap prac nad projektem Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok. Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag w terminie od 29 sierpnia 2022 r. do dnia 7 września 2022 r.

Konsultacje przeprowadza się w formie zgłoszenia propozycji, uwag i opinii przez podmioty o których mowa powyżej, poprzez:

1) przesłanie uwag lub opinii na adres: Urząd Gminy w Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa,

2) przesłanie uwag lub opinii na adres e-mailowy: ,

3) złożenie uwag lub opinii na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Sułoszowej w godzinach jego pracy, tj.: poniedziałek od 9:15 do 17:15, wtorek – piątek od 7:30 do 15:30.

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ