Komunikat w sprawie jakości wody w miejscowości Wielmoża


Komunikat nr 4 dla mieszkańców miejscowości Wielmoża w gminie Sułoszowa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągów publicznych „Wielmoża Stara Wieś” oraz „Wielmoża koło szkoły”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych  prób wody pobranych w dniu 24 sierpnia  2017 r. z ujęć  wody:  wodociągu publicznego Wielmoża Stara Wieś oraz  wodociągu publicznego Wielmoża koło Szkoły wydano decyzje stwierdzające

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Diagnostyka laboratoryjna  wykazała, że jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia,  jak również innych celów domowych.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

Opracowała: M. Palusińska
data aktualizacji: 28 sierpnia 2017 r.

link do komunikatu:

http://pssekrakow.wsse.krakow.pl/index.php/dzialania/nadzor-sanitarny/109-woda/nadzor-nad-jakoscia-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi/919-komunikat-nr-4-dla-mieszkancow-miejscowosci-wielmoza-w-gminie-suloszowa-w-sprawie-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-dostarczanej-z-wodociagow-publicznych-wielmoza-stara-wies-oraz-wielmoza-kolo-szkoly

 

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ