KOMUNIKAT – Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie II o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Na podstawie art. 170 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie II podaje do publicznej wiadomości informację o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach.

1. Dagmara Anna Daniec-Cisło, Komisarz Wyborczy w Krakowie I – Przewodniczący
2. SSO Piotr Janusz Kowalski – I Zastępca Przewodniczącego
3. SSO Rafał Jacek Lisak – II Zastępca Przewodniczącego
4. SSO Jarosław Zygmunt Koczański
5. SSO Norbert Mikołaj Kowal
6. SSO Agata Maniecka-Kurotaki
7. SSO Maciej Tomasz Pragłowski
8. SSR Mariusz Sitko
9. SSO Dariusz Stachurski
10. SSO Agnieszka Aldona Zielińska

Funkcję Sekretarza Komisji pełni Marcin Rymarczyk, Starszy Specjalista w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie.

Siedziba Komisji: Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków (siedziba Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie), tel. (12) 421-85-84, (12) 421-85-77

Terminarz dyżurów, w czasie których będą przyjmowane zgłoszenia list kandydatów na posłów oraz kandydatów na sanatorów:

w dniach 30 sierpnia 2023 r. – 1 września 2023 r. w godzinach od 12:00 do 16:00
w dniu 2 września 2023 r. w godzinach od 9:00 do 12:00
w dniach 4 – 6 września 2023 r. w godzinach od 9:00 do 16:00

Komitety wyborcze chcące dokonać zgłoszeń, proszone są o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu w Delegaturze KBW w Krakowie.

Kraków, 29 sierpnia 2023 r.

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
w Krakowie II

(-) Dagmara Anna Daniec-Cisło

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ