Komunikat nr 1 dla mieszkańców miejscowości Sułoszowa zaopatrywanych w wodę z ujęcia S-2 Sułoszowa

Data aktualizacji: 14.02.2024 r.


KOMUNIKAT NR 1
Dla mieszkańców miejscowości Sułoszowa zaopatrywanych w wodę z ujęcia S-2
Sułoszowa

Woda w sieci wodociągowej dostarczana ww. wodociągiem publicznym jest niezdatna
do spożycia przez ludzi, przygotowywania posiłków i czynności higienicznych. Woda
może być wykorzystywana tylko do spłukiwania toalet.”
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Krakowie informuje, że w związku ze
stwierdzonym w dniu 14 lutego 2024 r. skażeniem mikrobiologicznym wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi, tj.: obecnością bakterii grupy coli, podawanej z ww. wodociągu
wydana została decyzja stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez
ludzi.
PPIS w Krakowie, po zapoznaniu się z wynikami badania laboratoryjnego próby wody
pobranej w dniu 13 lutego 2024 r. wodociągiem publicznym Sułoszowa, ujęcie S-2 do
mieszkańców miejscowości Sułoszowa stwierdził, że woda nie spełnia wymagań
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na
przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru tj.: bakterii grupy coli.
W związku z powyższym:

 1. Woda nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków,
 2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych,
 3. Woda nie nadaje się do mycia zębów, przemywania otwartych zranień,
 4. Woda nie może być wykorzystywana do kąpieli.
  Wodę można używać tylko do celów sanitarnych, tj. spłukiwanie toalet.
  Zarządzający wodociągiem został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła
  zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia
  jakości wody do wymogów ww. rozporządzenia.
  Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie
  przydatności wody do spożycia.

Komunikat – pobierz

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ