Kategoria: Zapytania ofertowe
Drukuj

Sułoszowa, dnia 16.04.2019 r.

GK.271.WR.4.2019

Zapytanie ofertowe

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
– podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy.

Przedmiot zapytania (nazwa):

Remont drogi gminnej nr 602005K, dz. ew. nr 758, ul. Rowerowa w Woli Kalinowskiej w km 1+470 - 1+650