Informacja o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Z dniem 1 lipca 2017 r. obowiązuje Uchwała Rady Gminy Sułoszowa nr XXVII/231/2017 z dnia 9 czerwca 2017r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Sułoszowa w związku, z czym zmianie uległy stawki miesięcznych opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

W/w stawki obowiązują od dnia 1 lipca 2017 roku w następującej wysokości:

  1. Dla gospodarstw prowadzących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych:

  1. 15 zł od gospodarstwa domowego w którym zamieszkuje 1 lub 2 osoby,

  2. 28 zł od gospodarstwa domowego w którym zamieszkuje 3,4 i 5 osób,

  3. 42 zł od gospodarstwa domowego w którym zamieszkuje 6 i więcej osób


  1. Dla gospodarstw które nie segregują odpadów:

  1. 25 zł od gospodarstwa domowego w którym zamieszkuje 1 lub 2 osoby,

  2. 45 zł od gospodarstwa domowego w którym zamieszkuje 3,4 i 5 osób,

  3. 60 zł od gospodarstwa domowego w którym zamieszkuje 6 i więcej osób

Informuję również, iż właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy Sułoszowa otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokość opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

 

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ