Informacja o wyborze oferty – 24-05-2019

Sułoszowa, dnia 24.05.2019r.

 

Urząd Gminy w Sułoszowej informuje iż na zaproszenie do składania ofert z dnia 09.05.2019r. w przedmiocie wykonania rozgraniczenia nieruchomości tj. części działki nr 1241/2 z częścią przyległej działki nr 1243/2 oraz z działką nr 1926/2 ( dotyczy punktów wspólnych działkami nr 1241/2 nr 1243/2) położonych w obrębie Sułoszowa I Gmina Sułoszowa złożone zostały 2 oferty.

Lp.

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena brutto w złotych

 

1.

DTM Projekt

Mirella Rawńska

Trąbki 435

32-020 Wieliczka

za wykonanie :

odcinka A-B

2 000 00

odcinka B-C

1 100,00

2.

ArProjekt Geodezja, Kartografia,

Klasyfikacja Gleboznawcza

mgr inż. Katarzyna Szyniec

Raciborsko 400

32-020 Wieliczka

za wykonanie:

odcinka A-B

2 500,00

odcinka B-C

2 000,00

Wybrano ofertę :
DTM Projekt
Mirella Rawńska
Trąbki 435
32-020 Wieliczka

Wójt Gminy
mgr inż. Stanisław Gorajczyk

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ