Informacja o wyborze oferty – 23-08-2019

Sułoszowa, dnia 23.08.2019r.

Urząd Gminy w Sułoszowej informuje iż na zaproszenie do składania ofert z dnia 12.08.2019r. w przedmiocie wykonania prac geodezyjnych w następującym zakresie:

Zadanie I – wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 739/2 położonej w obrębie Wola Kalinowska Gmina Sułoszowa – polegającego na wydzieleniu pasa gruntu zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego.

Zadanie II – wykonanie podziału geodezyjnego działek nr 244/5, nr 244/6, nr 254/1, nr 256 położonych w obrębie Sułoszowa I Gmina Sułoszowa – polegającego na wydzieleniu pasa gruntu zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego

złożono 4 oferty, jedna oferta została odrzucona.

  

Lp.

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena brutto

w złotych

Zadanie I

Zadanie II

1.

F.H.U. ORION

Elżbieta Śmiałek

ul. Kościuszki 23

32-100 Proszowice

 

4 400,00

4 700,00

2.

USŁUGI GEODEZYJNE

inż. Krystyna Paszkiewicz- geodeta uprawniony

ul. Mackiewicza 25/39

31-214 Kraków

1 550,00

3 190,00

3.

mgr inż. Marek Wallis

geodeta upr. 12982

ul. Ciechanowskiego 28/2

30-218 Kraków

10 000,00

4 000 00

 

 

Wybrano ofertę :

USŁUGI GEODEZYJNE
inż. Krystyna Paszkiewicz
– geodeta uprawniony
ul. Mackiewicza 25/39
31-214 Kraków

 

Wójt Gminy
mgr inż. Stanisław Gorajczyk

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ