Informacja o wyborze oferty – 2019-10-30

Sułoszowa, dnia 30.10.2019r.

Urząd Gminy w Sułoszowej informuje iż na zaproszenie do składania ofert z dnia 15.10.2019r. w przedmiocie wykonanie rozgraniczenia nieruchomości tj. działki nr 103/2 z częścią przyległych działek nr 99, nr 1906/1, nr 117 (dotyczy punktu wspólnego z działkami nr 1906/1, nr 103/2, nr 116), nr 103/1 (dotyczy punktu wspólnego z działką nr 99 i nr 103/2) nr 1905/5 (dotyczy punktu wspólnego z działką nr 103/2 i nr 116) oraz części działki nr 104/5 z częścią przyległych działek nr 98/3, nr 104/6 (dotyczy punktu wspólnego z działką nr 98/3 i nr 104/5), nr 115/7 (dotyczy punktu wspólnego z działkami nr 104/5, nr 104/6 , nr 115/6) i nr 115/6) zgodnie z załączonym załącznikiem nr 2 – złożono 2 oferty. 

Lp.

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena brutto

w złotych

1.

GEODAW

Usługi Geodezyjne Jolanta Krzyżek

ul. Św.Jana Pawła II 22

32-048 Jerzmanowice

7 995,00

2.

USŁUGI GEODEZYJNE

inż. Krystyna Paszkiewicz- geodeta uprawniony

ul. Mackiewicza 25/39

31-214 Kraków

6 000,00

 

Wybrano ofertę :

USŁUGI GEODEZYJNE
inż. Krystyna Paszkiewicz
geodeta uprawniony
ul. Mackiewicza 25/39
31-214 Kraków 

 

Wójt Gminy
mgr inż. Stanisław Gorajczyk

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ