Informacja o wyborze oferty – 2019-02-26

Sułoszowa, dnia 26.02.2019r.

 

Urząd Gminy w Sułoszowej informuje iż na zaproszenie do składania ofert

z dnia 12.02.2019r. w przedmiocie wykonania rozgraniczenia nieruchomości tj. części działki nr 938/9 z częścią przyległej działki nr 935 oraz z działkami nr 938/7 i nr 938/8

( dotyczy punktów wspólnych z działkami nr 938/9 i nr 935) położonych w obrębie Sułoszowa II Gmina Sułoszowa – złożono 4 oferty.

Lp.

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena brutto w złotych

 

1.

ATLAS

Usługi Geodezyjne

inż. Marcin Romański

ul. Grabarska 14/15

31-131 Kraków

3 700,00

2.

GEO-TESS

Teresa Stomal

ul. Jurajska 179F

32-082 Bolechowice

3 936,00

3.

DTM Projekt

Mirella Rawńska

Trąbki 435

32-020 Wieliczka

2 900 00

4.

USŁUGI GEODEZYJNE

inż. Krystyna Paszkiewicz- geodeta uprawniony

ul. Mackiewicza 25/39

31-214 Kraków

4 000,00

  

Wybrano ofertę :

DTM Projekt
Mirella Rawińska
Trąbki 435
32-020 Wieliczka 

Wójt Gminy

mgr inż. Stanisław Gorajczyk

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ