Informacja o wyborze oferty – 2018-08-17

Sułoszowa, dnia 17.08.2018r.

Urząd Gminy w Sułoszowej informuje iż na zaproszenie do składania ofert

z dnia 08.08.2018r. w przedmiocie wykonania podziału działki nr 184 (k.m. 2-10)

położonej w obrębie Wielmoża Gmina Sułoszowa – polegającego na wydzieleniu pasa gruntu zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego – złożono 2 oferty.

Lp.

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena brutto w złotych

1.

ATLAS

Usługi Geodezyjne

inż. Marcin Romański

31-131 Kraków

ul. Garbarska 14/15

1 900,00

2.

Usługi Geodezyjne

inż. Krystyna Paszkiewicz –

geodeta uprawniony

31-214 Kraków

ul. Mackiewicza 25/39

1 550,00

Wybrano ofertę : Usługi Geodezyjne

inż. Krystyna Paszkiewicz – geodeta uprawniony

ul. Mackiewicza 25/39

31-214 Kraków

Wójt Gminy

mgr inż. Stanisław Gorajczyk

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ