Informacja o spotkaniu konsultacyjnym w sprawie rewitalizacji Gminy Sułoszowa

Informacja podsumowująca spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Wójt Gminy Sułoszowa pragnie serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom pierwszego spotkania konsultacyjnego poświęconego projektowi uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Sułoszowa, które odbyło się 12 maja br. Miało ono na celu zgromadzenie wszystkich tych, dla których przyszłość Gminy nie jest obojętna.

Przebieg spotkania:

  1. Powitanie

  2. Wyjaśnienie pojęcia rewitalizacji oraz definicji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w myśl ustawy o rewitalizacji.

  3. Prezentacja multimedialna zawierająca metodologię wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Sułoszowa (w załączeniu).

  4. Prezentacja propozycji granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na ortofotomapie oraz na mapie zasadniczej.

  5. Przedstawienie harmonogramu dalszych prac.

  6. Przekazanie informacji o formie i sposobie zgłaszania uwag do projektu uchwały.

  7. Dyskusja panelowa.

Zaprezentowana propozycja granic została odebrana pozytywnie. W trakcie spotkania mieszkańcy nie zgłaszali uwag odnośnie granic obszarów, co nie wyklucza ich pojawienia się w późniejszym terminie. Mieszkańcy zostali zachęceni do przeanalizowania przedstawionych materiałów. Rozdane zostały formularze konsultacyjne.

Zgromadzeni przedstawiciele największych podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy zostali zaproszeni do podjęcia współpracy przy rewitalizowaniu gminy. Zachętą do podjęcia wspólnych działań jest ułatwienie w uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych na zaplanowane działania wpisane do programu rewitalizacji.

Obecnie trwają prace nad stworzeniem pierwotnej wersji dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji, który także zostanie poddany publicznej debacie. Informacje 
o możliwości zapoznania się z dokumentem oraz termin drugich konsultacji będą opublikowane niebawem na stronie Urzędu Gminy.

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ