Informacja o pracy punktu konsultacyjnego

PUNKT KONSULTACYJNY

Siedziba w Urzędzie Gminy w Sułoszowej , ul.Krakowska 139, pokój nr 10, parter

Punkt Konsultacyjny świadczy usługi w zakresie :

I. Przyjmowania osób z problemami psychologicznymi a w ramach tych dyżurów do:

1. Pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi od alkoholu, narkotyków i innych używek, sprawców i doznających przemocy w rodzinie.
2. Diagnostyki i indywidualnej psychoterapii osób z w/w problemami.
3. Konsultacji psychologicznej osób objętych opieką Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Rozwiązywania Problemów Narkomanii w Sułoszowej.
4. Podejmowanie interwencji w odniesieniu do osób znajdujących się w kryzysie o różnym podłożu.
5. Diagnostyki i psychoterapii zaburzeń psychicznych.
6. Pomocy w zakresie przemocy w rodzinie przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sułoszowej oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Rozwiązywania Problemów Narkomanii w Sułoszowej.

II.W Punkcie Konsultacyjnym przyjmowane są osoby ze skierowaniem z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułoszowej, Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sułoszowej oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Rozwiązywania Problemów Narkomanii w Sułoszowej, po wcześniejszym ustaleniu terminu udzielenia porady w dzienniku zapisów prowadzonym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Rozwiązywania Problemów Narkomanii w Sułoszowej przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sułoszowej.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do:

Psychologa – mgr Sebastiana Uznańskiego, który przyjmuje w każdą środę:
od godz. 11.45 do godz.13.45, po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułoszowej,osobiście lub telefonicznie;
tel. (12) 3896028 wewn. 08

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ