INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 12 marca 2024 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz.
2408), w celu powołania w gminie Sułoszowa obwodowych komisji wyborczych w wyborach
organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., Komisarz
Wyborczy w Krakowie II informuje, co następuje:
§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów
do dnia 14 marca 2024 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa do niżej
wymienionych komisji wyborczych:

 • Nr 1, w liczbie 4,
 • Nr 2, w liczbie 4,
 • Nr 3, w liczbie 4,
 • Nr 4, w liczbie 2,
 • Nr 5, w liczbie 4.
  § 2.
  W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych
  komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o
  którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 14 marca 2024 r. o godz. 14:00 w
  siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa.
  § 3
  Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
  Komisarz Wyborczy
  w Krakowie II
  Rafał Marek Sobczuk
Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ