Urząd Gminy Sułoszowa

32-045 Sułoszowa
ul. Krakowska 139

tel: (+48 12) 3896028 fax: (+48 12) 3896028 wew. 29
e-mail: gmina@suloszowa.pl

konto bankowe (podstawowe):
08 8591 0007 0270 0000 0013 0001 

godziny pracy Urzędu:
poniedziałek: 9:15 - 17:15
od wtorku do piątku: 7:30 - 15:30

Wójt Gminy: Stanisław Gorajczyk
Zastępca Wójta: Marek Szymański

baner system informacji przestrzennej

Projekt "e-Xtra kompetentna Sułoszowa - rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Sułoszowa.”

plakat wyborczy MIR 2019

baner pociag do kariery

MapaGminy 01 n small

 

mikroporady

czyste powietrze1 8576

PGNiG 300x260 v2

 

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas jej przeglądania. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz jednak we własnym zakresie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej decydujące o używaniu plików cookies.

Odwiedza nas 129 gości oraz 0 użytkowników.

Sułoszowa 17.05.2019 r.

GK.6220.1.2019

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Stosownie do art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz.1 257) oraz art. 38 w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405)

zawiadamiam,

że w dniu 17 maja 2019 została wydana decyzja Wójta Gminy Sułoszowa znak: GK.6220.1.2019 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

Rozbudowa drogi powiatowej DP1154K na odcinku Przeginia – Sułoszowa”

realizowanej na działkach o nr 338/10, 338/5, 338/7, 338/8, 338/9, 339/11, 339/12, 339/13, 339/14, 339/15, 339/16, 339/17, 339/18, 339/19, 339/20, 339/21, 339/22, 339/23, 339/4, 339/9, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 349, 350, 352/3, 353, 356, 357, 358, 359, 361, 362, 363/1, 363/2, 366, 367, 368, 369/1, 369/2, 371/1, 371/2, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378/2, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401/1, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455/1, 455/2, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465/2, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473/1, 473/2, 474/1, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498/1, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 508/1, 508/2, 509/1, 509/2, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 528/2, 529/1, 530/1, 531/1, 532/1, 533/1, 534/1, 535/1, 536/3, 537/3, 538/1, 540, 541/4, 542/1, 1117/2, 1118/12, 1259/8, 1262/1 – obręb 0005 Przeginia, gmina Jerzmanowice-Przeginia

848/6, 857/3, 966/1, 966/2, 968/5, 968/7, 968/8, 969, 970, 971, 972, 973/1, 973/2, 974, 975, 976, 977/2, 977/3, 977/4, 978, 979/7, 980/7, 981/5, 981/7, 981/9, 981/10, 981/13, 982/10, 982/11, 982/12, 982/13, 982/14, 982/7, 982/8, 982/9, 1108/4, 1143/10, 1143/11, 1143/4, 1143/5, 1143/6, 1143/7, 1143/8, 1144/1, 1144/2, 1145/3, 1145/4, 1145/5, 1145/6, 1145/7, 1146/1, 1146/2, 1147/1, 1147/2, 1147/3, 1148/1, 1148/2, 1149/1, 1149/2, 1149/3, 1150/1, 1150/2, 1150/4, 1150/5, 1151, 1152, 1231, 1232, 1233, 1234, 1228/1, 1228/2, 1229/1, 1229/2, 1230/1, 1230/2, 1236/1, 1263/1, 1263/2, 1264, 1268 - obręb 0002 Sułoszowa II, gmina Sułoszowa.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa pok. 22 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia ul. Rajska 22.

Obwieszczenie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie:

- Urzędu Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa oraz w jego BIP,

- Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia ul. Rajska 22, 32-045 Jerzmanowice oraz jego BIP;

oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Przeginia, sołectwa Sułoszowa II

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej i od tego terminu zaczyna biec termin na złożenie odwołania.

Wójt Gminy Sułoszowa
mgr inż. Stanisław Gorajczyk

Zakup sredniego samochodu ratowniczo tablica na strone internetowa

Tablica informacyjna Malopolskie Remizy 2019 OSP Wielmoza

wfosigw suloszowa ver 2 small

piekna malopolska wies