Kategoria: Wiadomości
Drukuj

Sułoszowa, 14.08.2020 r.

Z A W I A D O M I E N I E 

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2020 r. (piątek) o godz. 9 00 w lokalu Urzędu Gminy w Sułoszowej /pok. nr 3/.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Uchwała w sprawie nabycia działki nr 1154/2 w Sułoszowej I.
 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu po działce nr 1296/9 na rzecz właściciela działki 1328.
 7. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla OSP Sułoszowa I
 8. Zgoda na zbycie gruntu w Sułoszowej III.
 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.
 10. Omówienie przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.
 11. Zmiany budżetowe.
 12. Odpowiedzi na interpelacje.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Sułoszowa

Adam Goraj