Ewidencja ludności


Urząd Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa
Czynny: poniedziałek 9.15 – 17.15, wtorek-piątek 7.30 – 15.30
Tel: 12 3896 028, e-mail:


Karta sprawy: Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy


Wymagane dokumenty:

 1. formularz zgłoszenia pobytu czasowego
 2. Pełnomocnictwo (jeśli jest konieczne)

 Dokumenty do wglądu:

 1. Jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować — jeden z dokumentów na przykład:
  • umowa cywilnoprawna, na przykład umowa najmu,
  • odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej,
  • decyzja administracyjna,
  • orzeczenie sądu.
 1. Jeśli NIE jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować – osoba, która ma tytuł prawny do mieszkania, musi się podpisać i potwierdzić twój pobyt na formularzu zgłoszenia pobytu. Dokument, który potwierdzi jej tytuł prawny do mieszkania, pokaż w urzędzie.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa od wydania: brak
 2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
 3. Wpłat z tego tytułu należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sułoszowa a dowód potwierdzający dokonanie opłaty należy załączyć do wniosku.

Konto Gminy Sułoszowa
Krakowski Bank Spółdzielczy
oddział Sułoszowa
08 8591 0007 0270 0000 0013 0001


Termin załatwienia sprawy Niezwłocznie.


Tryb odwoławczy Brak.


Odbiór dokumentu
osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie przez platformę e-PUAP


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

Uwagi Po zameldowaniu otrzymuje się zaświadczenie o zameldowaniu, które jest ważne do czasu następnego przemeldowania.


Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy
Katarzyna Bieda
inspektor ds. ewidencji ludności i obsługi rady
tel. 12 389 60 28 wew. 15, e-mail:


Data utworzenia karty: 22.05.2023
Data ostatniej aktualizacji: 22.05.2023


Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Sułoszowa jest Wójt Gminy Sułoszowa z siedzibą Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w podstawie prawnej stworzonej karty sprawy. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie karty sprawy. Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy- Pobierz


Urząd Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa
Czynny: poniedziałek 9.15 – 17.15, wtorek-piątek 7.30 – 15.30
Tel: 12 3896 028, e-mail:


Karta sprawy: Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego


Wymagane dokumenty:

 1. formularz zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego

 Dokumenty do wglądu:

 1. Dokument tożsamości.

Opłaty
Opłata skarbowa od wydania: brak


Termin załatwienia sprawy Niezwłocznie.


Tryb odwoławczy Brak.


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

Uwagi Brak.


Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy
Katarzyna Bieda
inspektor ds. ewidencji ludności i obsługi rady
tel. 12 389 60 28 wew. 15, e-mail:


Data utworzenia karty: 22.05.2023
Data ostatniej aktualizacji: 22.05.2023


Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Sułoszowa jest Wójt Gminy Sułoszowa z siedzibą Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w podstawie prawnej stworzonej karty sprawy. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie karty sprawy. Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego- Pobierz


Urząd Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa
Czynny: poniedziałek 9.15 – 17.15, wtorek-piątek 7.30 – 15.30
Tel: 12 3896 028, e-mail:


Karta sprawy: Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego


Wymagane dokumenty:

 1. formularz zgłoszenia wymeldowania z pobytu czasowego

 Dokumenty do wglądu:

 1. Dokument tożsamości.

Opłaty
Opłata skarbowa od wydania: brak


Termin załatwienia sprawy Niezwłocznie.


Tryb odwoławczy Brak.


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

Uwagi Brak.


Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy
Katarzyna Bieda
inspektor ds. ewidencji ludności i obsługi rady
tel. 12 389 60 28 wew. 15, e-mail:


Data utworzenia karty: 22.05.2023
Data ostatniej aktualizacji: 22.05.2023


Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Sułoszowa jest Wójt Gminy Sułoszowa z siedzibą Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w podstawie prawnej stworzonej karty sprawy. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie karty sprawy. Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego- Pobierz


Urząd Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa
Czynny: poniedziałek 9.15 – 17.15, wtorek-piątek 7.30 – 15.30
Tel: 12 3896 028, e-mail:


Karta sprawy: Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy


Wymagane dokumenty:

 1. formularz zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

 Dokumenty do wglądu:

 1. Dokument tożsamości.

Opłaty
Opłata skarbowa od wydania: brak


Termin załatwienia sprawy Niezwłocznie.


Tryb odwoławczy Brak.


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

Uwagi Brak.


Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy
Katarzyna Bieda
inspektor ds. ewidencji ludności i obsługi rady
tel. 12 389 60 28 wew. 15, e-mail:


Data utworzenia karty: 22.05.2023
Data ostatniej aktualizacji: 22.05.2023


Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Sułoszowa jest Wójt Gminy Sułoszowa z siedzibą Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w podstawie prawnej stworzonej karty sprawy. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie karty sprawy. Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy- Pobierz


Urząd Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa
Czynny: poniedziałek 9.15 – 17.15, wtorek-piątek 7.30 – 15.30
Tel: 12 3896 028, e-mail:


Karta sprawy: Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej


Wymagane dokumenty:

 1. formularz zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

 Dokumenty do wglądu:

 1. Dokument tożsamości.

Opłaty
Opłata skarbowa od wydania: brak


Termin załatwienia sprawy Niezwłocznie.


Tryb odwoławczy Brak.


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

Uwagi Brak.


Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy
Katarzyna Bieda
inspektor ds. ewidencji ludności i obsługi rady
tel. 12 389 60 28 wew. 15, e-mail:


Data utworzenia karty: 22.05.2023
Data ostatniej aktualizacji: 22.05.2023


Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Sułoszowa jest Wójt Gminy Sułoszowa z siedzibą Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w podstawie prawnej stworzonej karty sprawy. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie karty sprawy. Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.


Urząd Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa
Czynny: poniedziałek 9.15 – 17.15, wtorek-piątek 7.30 – 15.30
Tel: 12 3896 028, e-mail:


Karta sprawy: Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały


Wymagane dokumenty:

 1. formularz zgłoszenia pobytu stałego
 2. Pełnomocnictwo (jeśli jest konieczne)

 Dokumenty do wglądu:

 1. Jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować — jeden z dokumentów na przykład:
 • umowa cywilnoprawna, na przykład umowa najmu,
 • odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej,
 • decyzja administracyjna,
 • orzeczenie sądu.
 1. Jeśli NIE jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować – osoba, która ma tytuł prawny do mieszkania, musi się podpisać i potwierdzić twój pobyt na formularzu zgłoszenia pobytu. Dokument, który potwierdzi jej tytuł prawny do mieszkania, pokaż w urzędzie.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa od wydania: brak
 2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
 3. Wpłat z tego tytułu należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sułoszowa a dowód potwierdzający dokonanie opłaty należy załączyć do wniosku.

Konto Gminy Sułoszowa
Krakowski Bank Spółdzielczy
oddział Sułoszowa
08 8591 0007 0270 0000 0013 0001


Termin załatwienia sprawy Niezwłocznie.


Tryb odwoławczy Brak.


Odbiór dokumentu
osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie przez platformę e-PUAP


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

Uwagi Po zameldowaniu otrzymuje się zaświadczenie o zameldowaniu, które jest ważne do czasu następnego przemeldowania.


Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy
Katarzyna Bieda
inspektor ds. ewidencji ludności i obsługi rady
tel. 12 389 60 28 wew. 15, e-mail:


Data utworzenia karty: 22.05.2023
Data ostatniej aktualizacji: 22.05.2023


Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Sułoszowa jest Wójt Gminy Sułoszowa z siedzibą Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w podstawie prawnej stworzonej karty sprawy. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie karty sprawy. Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały- Pobierz


Urząd Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa
Czynny: poniedziałek 9.15 – 17.15, wtorek-piątek 7.30 – 15.30
Tel: 12 3896 028, e-mail:


Karta sprawy: Wpisanie do Rejestru Wyborców


Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wpisanie do rejestru wyborców wraz z deklaracją

Dokumenty do wglądu:

 1. Dokument tożsamości

Opłaty

 1. Opłata skarbowa od wydania: brak

Termin załatwienia sprawy do 5 dni


Tryb odwoławczy Skarga do sądu rejonowego w ciągu 3 dni przy odmowie wpisania.


Odbiór dokumentu drogą pocztową


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

Uwagi Brak


Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy
Katarzyna Bieda
inspektor ds. ewidencji ludności i obsługi rady
tel. 12 389 60 28 wew. 15, e-mail:


Data utworzenia karty: 22.05.2023
Data ostatniej aktualizacji: 22.05.2023


Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Sułoszowa jest Wójt Gminy Sułoszowa z siedzibą Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w podstawie prawnej stworzonej karty sprawy. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie karty sprawy. Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru Wyborców- Pobierz

Wniosek o wpisanie do rejestru Wyborców w części A/B- Pobierz

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ