Działalność gospodarczą


Urząd Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa
Czynny: poniedziałek 9.15 – 17.15, wtorek-piątek 7.30 – 15.30
Tel: 12 3896 028, e-mail:


Karta sprawy: Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej


Wymagane dokumenty:

  1. Formularz CEIDG-1 Wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Opłaty
Opłata skarbowa od wydania: wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest zwolniony  z opłat.

Od dokumentu stwierdzającego udzielenie PEŁNOMOCNICTWA oraz jego odpisu, wypisu lub kopii pobierana jest opłata 17 zł. Opłatę za udzielenie pełnomocnictwa można zrobić tylko przelewem na konto

Konto Gminy Sułoszowa
Krakowski Bank Spółdzielczy
oddział Sułoszowa
08 8591 0007 0270 0000 0013 0001

w tytule przelewu należy wpisać “pełnomocnictwo”.

UWAGA! Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.


Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie


Tryb odwoławczy 
nie dotyczy


Odbiór dokumentu
nie dotyczy


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców


Uwagi
Szczegółowe informacje na temat zakładania działalności gospodarczej znajdują się na stronie biznes.gov.pl


Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy
Mariola Sołtysik-Czarnota
tel. 12 389 60 28 wew. 23 , I piętro pokój nr 23


Data utworzenia karty: 11.04.2023 r.
Data ostatniej aktualizacji: –


Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Sułoszowa jest Wójt Gminy Sułoszowa z siedzibą Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w podstawie prawnej stworzonej karty sprawy. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie karty sprawy. Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej- Pobierz

Instrukcja wypełnienia wniosku- Pobierz


Urząd Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa
Czynny: poniedziałek 9.15 – 17.15, wtorek-piątek 7.30 – 15.30
Tel: 12 3896 028, e-mail:


Karta sprawy: Potwierdzenie profilu zaufanego e-PUAP


Wymagane dokumenty:

Wniosek o potwierdzenie i przedłużenie ważności profilu zaufanego ePUAP posiada jedynie postać elektroniczną. Aby potwierdzić profil zaufany ePUAP należy wybrać jeden z trybów postępowania:

  • wypełniając wniosek na stronie www.pz.gov.pl. wybierając “Załóż Profil Zaufany i potwierdź – w punkcie potwierdzającym”. Profil założony w ten sposób wymaga osobistego potwierdzenia tożsamości w jednym z w wybranych punktów potwierdzających. 
  • przez bankowość elektroniczną (szczegółowe informacje znajdują się stronach internetowych poszczególnych banków).

Pracownik punktu potwierdzającego realizuje następujące zadania:

  • Potwierdzenie profilu zaufanego e-PUAP
  • Przedłużenie ważności profilu zaufanego e-PUAP
  • Unieważnienie profilu zaufanego e-PUAP.

Pracownik po stwierdzeniu tożsamości osoby wnioskującej o potwierdzenie profilu zaufanego e-PUAP drukuje wniosek i przedstawia do weryfikacji przez wnioskodawcę w celu złożenia podpisu.

Wymagany jest dowód osobisty do wglądu.


Opłaty
Potwierdzenie profilu e-PUAP jest zwolnione  z opłat.


Termin załatwienia sprawy
W przypadku zgodności tożsamości i odręcznym podpisaniu przez tę osobę wniosku w postaci papierowej następuje potwierdzenie profilu zaufanego e-PUAP.


Tryb odwoławczy 
Czynność Organu Gminy związana z potwierdzenie profilu e-PUAP jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.


Odbiór dokumentu


Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
  2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
  3. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej
  4. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Uwagi


Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy
Mariola Sołtysik-Czarnota
tel. 12 389 60 28 wew. 23, I piętro pokój nr 23


Data utworzenia karty: 11.04.2023 r.
Data ostatniej aktualizacji:-


Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Sułoszowa jest Wójt Gminy Sułoszowa z siedzibą Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w podstawie prawnej stworzonej karty sprawy. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie karty sprawy. Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ