Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wola Kalinowska – 2019-07-11

Ogłoszenie nr 572454-N-2019 z dnia 2019-07-11 r.

Ochotnicza Straż Pożarna Wola Kalinowska: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wola Kalinowska

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ