Dodatkowy nabór do obwodowych komisji wyborczych

 
INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Krakowie II
z dnia 13 września 2019 r.
 
Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Sułoszowa obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie II informuje, co następuje:
 
§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16.09.2019 r. w godzinach pracy w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa do niżej wymienionych komisji wyborczych:
– Nr 1, w liczbie 5,
– Nr 2, w liczbie 4,
– Nr 3, w liczbie 4,
– Nr 4, w liczbie 3,
– Nr 5, w liczbie 5.
§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 18.09.2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa.
§ 3
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
 
 
Komisarz Wyborczy
w Krakowie II
 
Wojciech Andrzej Makieła
 
Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ