Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

CEEB – czym jest?

CEEB to Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ustanowiona ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Prowadzi ją Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB). Zbieranie i ewidencjonowanie informacji dotyczących źródeł ogrzewania budynków ma pomóc w wymianie pieców i walce ze smogiem.

 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – co obejmie?

 Trzeba podkreślić, że ewidencja CEEB zgromadzi nie tylko informacje o sposobie ogrzewania domów i bloków. W tym rejestrze znajdzie się więcej cennych danych. Wedle ustawy z dnia 28 października 2020 roku, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków będzie zawierała informacje dotyczące między innymi:

  • źródła ciepła przeznaczonego do ogrzewania budynku lub lokalu
  • pieca/kotła o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW
  • źródła energii elektrycznej używanego do ogrzewania i/lub przygotowywania ciepłej wody
  • wyników różnorakich kontroli związanych z ogrzewaniem i stanem przewodów kominowych
  • przekazanej właścicielowi budynku premii termomodernizacyjnej lub premii remontowej
  • ewentualnego skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej w podatku PIT
  • udzielonego dofinansowania w związku z termomodernizacją, remontem, ochroną powietrza oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
  • pobierania dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego i zasiłku celowego na ogrzewanie
  • danych personalnych właścicieli/zarządców budynków i lokali

Wszystkie powyższe informacje na pewno okażą się przydatne – między innymi do planowania polityki państwa związanej z poprawa jakości powietrza i wsparciem wymiany starych pieców. Można jednak obawiać się, że właściciele budynków jednorodzinnych dość często podadzą nieprecyzyjne albo niekompletne informacje. Rodzi się też pytanie, czy zmiany związane z wymianą pieców w domach będą odpowiednio raportowane. Co ciekawe, nowe przepisy przewidują karę grzywny (zwykle 500 zł) tylko dla osoby, która w terminie nie przekaże wymaganych informacji. Nie ma natomiast nowy o sankcjach za niedokładne lub błędne dane, które zostaną uwzględnione w ewidencji CEEB. Co ważne, ustawowej karze nie będzie podlegała osoba wysyłająca informacje przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta dowiedziałby się o popełnieniu wykroczenia.

CEEB – od kiedy?

CEEB rusza od 1 lipca 2021 roku. Od tej daty trzeba już złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw.

CEEB deklaracja

Deklarację do CEEB można złożyć online poprzez portal ZONE: www.zone.gunb.gov.pl. Należy kliknąć w przycisk „złóż deklarację”, system krok po kroku przeprowadzi przez cały proces składania formularza. Deklarację źródeł ciepła i paliw stałych mogą jednak złożyć przez Internet jedynie osoby, które posiadają profil zaufany albo e-dowód. System wymaga bowiem uwierzytelnienia za pomocą tych narzędzi.

Czy deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków będzie można złożyć także tradycyjnie, w wersji papierowej?

Oczywiście mając na uwadze osoby, które nie mają możliwości wysłania deklaracji drogą on-line, przewidziana jest  możliwość złożenia deklaracji w wersji papierowej. Deklarację można pobrać z portalu albo zgłosić się do Urzędu  Gminy. Wypełnioną deklarację składamy osobiście albo wysyłamy pocztą do Urzędu Gminy właściwego dla miejsca budynku.

Gmina Sułoszowa w miesiącu lipcu dostarczy wersje papierowe ankiet do budynków. Prosi się właścicieli o ich wypełnienie i zwrot do Urzędu Gminy w przeciągu 2 tygodni od otrzymania

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ