Informacja z otwarcia ofert – 2018-10-24

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Nadzór inwestorski nad inwestycją: Przebudowa
drogi powiatowej nr 2134K; ulicy Ojcowskiej w miejscowości Wola Kalinowska na
odcinku 400 m polegająca na budowie ścieżki rowerowej o szerokości 2,5m
ogłoszonego w BZP nr 637022-N-2018 z dnia 2018-10-16 r.
Informacja z otwarcia ofert – 2018-01-05
Informacja z otwarcia ofert – 2017-05-30
Informacja z otwarcia oferty – 22-02-2017
Informacja z otwarcia oferty – 05-10-2016 – SP Wielmoża