Analiza problemu zjawiska ubóstwa energetycznego

Informujemy, że Gmina Sułoszowa przystąpiła do przeprowadzenia analizy problemu zjawiska ubóstwa energetycznego.

Celem wykonania analizy problemu ubóstwa energetycznego jest stworzenie bazy danych osób dotkniętych ubóstwem energetycznym, która umożliwi przygotowanie odpowiednich programów wsparcia dla mieszkańców oraz pozyskanie środków finansowych na ich realizację.

 

Konieczność wykonania przez Gminę Sułoszowa analizy zjawiska ubóstwa energetycznego wynika z obowiązującego Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego, przyjętego uchwałą nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r.

Ubóstwo energetyczne –  to zjawisko polegające na doświadczeniu trudności w zaspokojeniu podstawowych potrzeb energetycznych w miejscu zamieszkania za rozsądną cenę, na które składa się utrzymanie adekwatnego standardu ciepła i zaopatrzenie w pozostałe rodzaje energii służące zaspokojeniu w adekwatny sposób podstawowych potrzeb funkcjonowania biologicznego i społecznego członków gospodarstwa domowego.

Głównymi czynnikami wpływającymi na ubóstwo energetyczne są: przyczyny techniczne (niski poziom efektywności energetycznej budynków, wadliwe działanie instalacji grzewczych), przyczyny ekonomiczne (bezrobocie, niskie dochody gospodarstw domowych, rosnące ceny energii i paliw), przyczyny związane z nieefektywnym korzystaniem z urządzeń grzewczych i elektrycznych.

Gospodarstwa domowe doświadczające ubóstwa energetycznego często nie stać na termomodernizację domów oraz na wysokosprawne urządzenia grzewcze i energetyczne.

Istnieją trzy najistotniejsze przyczyny zjawiska ubóstwa energetycznego. Występują one odrębnie lub potęgują się wzajemnie:

  • Ograniczone możliwości finansowe, uniemożliwiające m. in. dokonywanie systematycznych opłat za energię.
  • Zły stan techniczny budynków mieszkalnych i systemów grzewczych oraz ich niska efektywność energetyczna.
  • Nieumiejętne, nieoszczędne korzystanie z dostępnej energii – używanie nieefektywnego, nieenergooszczędnego sprzętu, brak świadomości nieuzasadnionych strat energii, brak wiedzy na temat możliwości oszczędzania energii.

W związku z powyższym bardzo prosimy, aby osoby, które uważają, że są dotknięte zjawiskiem ubóstwa energetycznego wypełniły załączoną ankietę oraz dostarczyły ją do Urzędu Gminy w Sułoszowej w terminie do 22 lipca 2022 r. bądź elektronicznie na adres: 

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ