Alert dot. zanieczyszczenia powietrza

powiadomienie o ryzyku wystąpienie przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 1
powiadomienie o ryzyku wystąpienie przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2
powiadomienie o ryzyku wystąpienie przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 3