Kategoria: Zapytania ofertowe
Drukuj

Sułoszowa, dnia 30.10.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający:
Gmina Sułoszowa
ul. Krakowska 139
32-045 Sułoszowa
tel./fax.: 123896028 wew. fax 29
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert w przedmiocie:
1. Przedmiot zamówienia:
- wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości będących własnością osób fizycznych
w następującym zakresie:

- wykonanie podziału geodezyjnego działek nr 6 i nr 7 ( k.m. 3-11) położonych w obrębie
Wielmoża Gmina Sułoszowa – zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego.

Oczekiwany termin wykonania powyższych prac geodezyjnych 6 – m-cy od daty podpisania umowy.

Kryterium oceny ofert: cena oferty brutto – 100%

2. Sposób obliczania ceny: należy podać cenę za zrealizowanie zamówienia
z wyszczególnieniem ceny netto, podatku VAT oraz wartości brutto.
Zamawiający wybierze tych oferentów lub oferenta, który zaproponuje najkorzystniejszą
cenę.

3. Cena obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia.

4. Oferta Wykonawcy powinna obejmować:
nazwisko osoby prowadzącej realizację zamówienia,
okres związania ofertą - 14 dni od upływu terminu składania ofert,
czytelny podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty,
uprawnienia w zakresie wykonywania podziałów,
zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
powinna być złożona w języku polskim,
inne wynikające z niniejszego zaproszenia informacje
5. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca

6. Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu pok. Nr 25 lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
Termin składania ofert: do 08.11.2018r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Sułoszowej).

7. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z P. Haliną Postół,
pod numerem tel.: 12 3896028 wew. 22 lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki:
Pobierz plik (inf.o wyb.oferty podz.dz.6 i 7 Wielmoża.doc)Wyniki [ ]37 kB