Kategoria: Wiadomości
Drukuj

logo soltys

Wyniki z przeprowadzonych wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Wielmoża na kadencję 2018-2023

Wybory odbywały się w dniu 03.02.2019 r.
Kandydatem na sołtysa byli :

1. Jan Gawęda

2. Anna Kućmierczyk

W głosowaniu brało udział 87 osób. W wyniku tajnego głosowania Komisja Skrutacyjna stwierdza, że:

Ilość głosów ważnych – 87
Ilość głosów nieważnych - 0

Pan Jan Gawęda - otrzymał 50 głosów.

Pani Anna Kućmierczyk - otrzymała 37 głosów

Sołtysem Sołectwa Wielmoża został wybrany Pan Jan Gawęda.

W skład Rady Sołeckiej zostali wybrani :

1. Marek Kaczmarczyk – 87 głosów

2. Janusz Stach – 87 głosów

3. Adam Gądek – 87 głosów

4. Mateusz Gądek – 87 głosów

5. Czesław Baranek – 87 głosów

6. Janusz Krawczyk – 87 głosów

7. Artur Natkaniec – 87 głosów

Protokołował
Maciej Okrajni