Przycisk.png

czyste_powietrze_v1.jpg

Szkody w uprawach - gradobicie 2020

Wójt Gminy Sułoszowa informuje, że w dniu 26 czerwiec 2020 r. powiadomił Wojewodę Małopolskiego o wystąpieniu na terenie gminy niekorzystnego…

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

podworko talentow nivea

baner system informacji przestrzennej

Projekt "e-Xtra kompetentna Sułoszowa - rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Sułoszowa.”

MapaGminy 01 n small

 

mikroporady

 

 

 

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas jej przeglądania. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz jednak we własnym zakresie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej decydujące o używaniu plików cookies.

Odwiedza nas 271 gości oraz 0 użytkowników.

Sułoszowa, dn. 14.02.2011r.
UG-7624/2/M/09/10

P O S T A N O W I E N I E

Działając na podstawie art. 113 § 1, 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zm./,

postanawiam

sprostować oczywiste omyłki pisarskie w decyzji z dnia 13.05.2010r. znak: UG-7624/2/M/09/10 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji dla miejscowości Wielmoża”
- na stronie 4 w/w decyzji skreślić działkę nr 1920, natomiast wpisać działkę nr 2371.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydawanych przez ten organ decyzjach. W niniejszej sprawie ze względu na dużą liczbę działek objętych inwestycją nastąpiła omyłka. Należy dodać, że przez tą omyłkę zakres terenowy inwestycji nie uległ zmianie.

Pouczenie

Na postanowienie niniejsze służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Sułoszowa w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Otrzymują:

1/ Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa, oraz na stronie internetowej www.suloszowa.pl,
2/ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Smoleńsk 29-31, 31-112 Kraków,
3/ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, 31-060 Kraków, ul. Gazowa 15,
4/ A/a.

zakup-sredniego-samochodu-rat-gas-dla-osp-wielmoza-wartosc-inwest-96592000-finansowany_1.jpg

Tablica_informacyjna___remizy_2020.jpg

projekt kompetencje kluczem do sukcesu

projekt weze strazackie

projekt wsparcie przedszkolakow w gminie suloszowa mid

Zakup sredniego samochodu ratowniczo tablica na strone internetowa

Tablica informacyjna Malopolskie Remizy 2019 OSP Wielmoza

wfosigw suloszowa ver 2 small

piekna malopolska wies